ویدیو جشنواره مبل دنج

        

تصاویر جشنواره مبل دنج -هتل شادی سنندج


شمارا به دیدن تصاویری از جسنوارده دعوت می نماییم.

حضور مجریان سرشناس سنندجی به همراه گروه موسیقی و گروه نمایش وگروه دف نوازی و گروه شعبده بازی 
با حضور جمعی از بزرگان و جمعی از اعضای شورای شهر سنندج

تصاویر جشنواره مبل دنج :(هتل شادی سنندج با حضور مشتریان و شورای محترم شهر هنرمندان و اساتید محترم) .

 

جشنوار مبل دنج جشنواره مبل دنج اقای مهر پناهی مبل دنج جشنواره مبل دنج مبل دنج جشنواره مبل دنج عدنان قوامی شورای شهر سنندج جشنواره مبل دنج بهنام ملکی

لیست برندگان جشنواره مبل دنج: