محصولات مبل دنج- تابلو فرش چله ابریشم مدل پرنده

: مشخصات محصول 

تابلو فرش دست باف
نام. پرنده
۵۰رج . چله ابریشم

قیمت : لطفا تماس بگیرید

۰۸۷۳۳۵۶۰۳۳۸   -  ۰۸۷۳۳۵۶۶۵۰۴   -   ۰۸۷۳۳۵۶۶۳۶۵


هنگام خرید فرش دستباف به تقارن رنگ در قسمت های متقارن توجه کنید و حتما در نور طبیعی آن را بررسی کنید، این نکته را در نظر بگیرید که رنگ فرش دستباف در جهت خواب آن تیره تر  به نظر  می رسد. حواستان باشد که اشکال و هندسه طرح جایی ناتمام نمانده باشدکلید واژه ها : تابلو فرش چله ابریشم مدل پرنده چله ابریشم،تابلو فرش،پرنده